Support

Spørgsmål om teknisk hjælp skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 20, hverdage 08.00 - 22.00.Spørgsmål om SmartTV-fejl skal rettes til Stofa support på telefon 88 30 30 30. 
Generelle spørgsmål om SmartTV skal rettes til 
telefon 88 30 30 30.
Ved akutte tekniske problemer udenfor normal åbningstid, kan hovedvagten kontaktes på telefon 88 13 18 18, åbent alle dage 16:00-24:00.


Generelt

Kundeservice tager sig af: oprettelser, regninger, opsigelser, salg og fejlmeldinger på TV m.m.

Support tager sig af problemer med internet og SmartTV - nogle gange må de henvise til kundeservice, hvis en kunde f.eks. ringer og ikke kan komme på internettet fordi en regning ikke er betalt, er blevet fejloprettet m.m.

TV Hovedvagt tager sig af fejl, hvis man ikke kan se noget på sit TV efter kl. 16:00.
 Det kan evt. dreje sig om større nedbrud i området m.m, hvorefter man sender en vagt ud.

Du kan e-maile til Stofa fra kontaktformularen på www.stofa.dk.