Generalforsamling 2024

19/03/2024 14:21

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ebeltoft Antenneforening

.

 

Tirsdag 16. april 2024 kl. 19.00 i

Aktivitetshuset, Festpladsen, Nørre Alle, 8400 Ebeltoft

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i 2023 og planer for det kommende år til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af regnskab for 2023 godkendelse og godkendelse af opkrævning af driftsbidrag.  Budget for  2024 og 2025
  4. Forslag til behandling på generalforsamlingen.

Der er ikke stillet forslag.

  1. Valg af bestyrelse

På valg er efter tur for to år:

 a) Kim Jensen (Villig til genvalg)

 b) Hakon Kock (Villig til genvalg)

 c) Erik Groule (Villig til genvalg)

Udenfor tur ønsker Lars Clement at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at den ledige post ikke besættes for at medvirke til at nedbringe antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5

d) valg af bestyrelsessuppleant: udgår efter ønske om reduktion af bestyrelsens   størrelse

  1. Valg af revisionsfirma

På valg Revisionsfirmaet Kovsted & Skovgård

  1. Eventuelt.

 

I forbindelse med generalforsamlingen serveres forfriskninger.

 

Bestyrelsen

 

Regnskabstallene for  2023 og budget 2025-2025 kan ses på foreningens hjemmeside www.ebaf.dk

en uge forud for generalforsamlingen

 

Nyt