GENERALFORSAMLING

22/07/2021 17:24

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ebeltoft Antenneforening. Generalforsamlingen dækker denne gang for både 2020 og 2021, da sidste års generalforsamling blev aflyst og det samme var tilfældet med den indkaldte generalforsamling i marts 2021.

 

Onsdag 18. august 2021 kl. 19.00 i

”Den Skæve Kro”, Villadsgyde 7, Ebeltoft

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2019 og 2020 og planer for det kommende år til godkendelse.
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og 2020 år til godkendelse og godkendelse af opkrævning af driftsbidrag.
 4. Forslag til behandling på generalforsamling.

Fra et medlem har vi modtaget følgende forslag:

 1. Fire mulige ændringer til foreningens fremtidige organisering:
 2. Foreningen omdannes til A.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) med         de nuværende medlemmer som andelshavere.

 

 1. Foreningen lægges sammen med (fusioneres med) antenneforeningen i Grenaa (Samsignal)

 

 1. Foreningens værdier mm. sælges til STOFA og salgsbeløbet udbetales/videregives til foreningens medlemmer.

 

 1. Foreningens værdier mm. sælges til anden udbyder (evt. Fibia) og salgsbeløbet udbetales til foreningens medlemmer.

 

 1. Desuden skal jeg gøre opmærksom etc. på følgende til behandling på generalforsamlingen:

I forlængelse af beslutning på basis af ovennævnte mulige organiserings-ændringer skal udarbejdes nye vedtægter, der er i overensstemmelse med beslutningen og den nationale lovgivning mm. for ”branchen” (herunder også evt. fortsættelse af nuværende organisering).

 

 

 1. Valg af bestyrelse

På valg er efter tur for et år: (Var på valg i 2020’)

 a) Bent Rasmussen (Kan ikke genvælges)

 b) Kim Jensen (Villig til genvalg)

 c) Hakon Kock (Villig til genvalg)

På valg efter tur for to år:

a)      Knud Chr. Jensen (Villig til genvalg)

b)      Thomas Helligsø (Villig til genvalg)

c)      Vibeke Wandahl-Bundesen (Villig til genvlag)

d)     Lars Clement (Villig til genvalg)

Valg af bestyrelsessuppleant:

Efter tur afgår:

Erik Groule

 1. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 2. Valg af revisionsfirma

På valg Revisionsfirmaet Kovsted & Skovgård

 1. Eventuelt.

 

I forbindelse med generalforsamlingen serveres forfriskning samt kaffe og brød

 

Bestyrelsen

 

Regnskabstallene for 2020 og budget for 2021 og 2022 kan ses på foreningens hjemmeside www.ebaf.dk

 

Nyt